קורס לביטחון וחופש כלכלי
באמצעות נדל"ן אמריקאי

קורס דיגיטלי זה מיועד עבור אנשים ללא ניסיון בהשקעה בנדל"ן שרוצים לייצר הכנסות פאסיביות מהשכרת בתים  בארה"ב כדי לקבל הכנסה חודשי נוספת שתאפשר להם לשמור על רמת חייהם במידה ויאבדו חלילה את מקום עבודתם, וכן תאפשר להם קיום מכובד בעת יציאתם לפנסיה ואף לפני, במידה ויבחרו לפרוש קודם

קורס דיגיטלי זה מיועד עבור אנשים המעונינים לייצר הכנסות פאסיביות כדי לקבל הכנסה חודשית נוספת שתאפשר להם לשמור על רמת חייהם במידה ויאבדו חלילה את מקום עבודתם, וכן תאפשר להם קיום מכובד בעת יציאתם לפנסיה ואף לפני, במידה ויבחרו לפרוש קודם
הקורס מתאר את הסיבות כיצד השקעה בבתים להשכרה בארה"ב מהווה פתרון מושלם ואפילו ריווחי
יותר ופחות מסוכן מהשקעה כזו בישראל

הקורס מסביר פרונטלית בליווי שקפים וקישורים לאתרים רלוואנטיים כיצד לרכוש בתים פרטיים שווים בארה"ב, להשכיר אותם באמצעות חברת ניהול, ולמכור אותם אם רוצים לאחר עליית ערך משמעותית, כדי למשל לממן דירה לילדים בארץ או לכל מטרה אחרת

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

יצירת קשר

Thanks for submitting!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram